Ubezpieczenie emerytalne w Niemczech

baner login

Prosimy o podanie, w miarę możliwości, niemieckich danych teleadresowych.
Imię:Nazwisko:
Ulica:Nr dom.:
Kod:Miejscowość:
Data urodzenia: dd/mm/rr
Status zawodowy:
Telefon (na terenie Niemiec):
E-mail:

ubezpieczenie emerytalne w niemczechDlaczego emerytura państwowa jest niewystarczająca?

 

Aby uniknąć w przyszłości życia na skromnym zasiłku, warto rozważyć dodatkowe prywatne  ubezpieczenie emerytalne w Niemczech. Z takim wsparciem nasza późniejsza państwowa emerytura w Niemczech nie powinna być tak niska jak wynika z prognoz. Spytaj o różne możliwości ubezpieczenia w Niemczech na emeryturę dla Ciebie!

System państwowego ubezpieczenia społecznego oparty jest na niepisanej umowie między generacjami. W przeciwieństwie do ubezpieczenia prywatnego, każda osoba pracująca nie oszczędza na swoją własną emeryturę, lecz finansuje emerytury obecnych emerytów. Starzenie się społeczeństwa oraz wydłużanie się średniej długości życia powoduje coraz większe obciążenie systemu ubezpieczenia społecznego, coraz mniej osób w wieku produkcyjnych musi utrzymywać coraz więcej emerytów. Skutkiem tego jest stałe obniżanie się poziomu emerytur. Od 1990 r. średni poziom emerytury brutto w Niemczech obniżył się z 50,2 % do 43,7 % dochodów brutto osiąganych przed przejściem na emeryturę. Przy obecnym rozwoju demograficznym, do 2030 r. średni poziom emerytury brutto zmniejszy się szacunkowo o kolejne 20%.